Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Budżet na 2021 rok przyjęty

Opublikowano: 22.12.2020

30 listopada br. Rada Miasta Jedliny-Zdroju jednomyślnie przyjęła budżet na 2021 rok. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie 25.785.926 zł, a wydatki w wysokości : 27.174.898 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane w budżecie na 2021r. wynoszą: 4.520.000 zł, co stanowi 16,70 % wydatków ogółem.

      

      W pierwszej kolejności obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań, tj.: oświaty, gospodarki mieszkaniowej, ochrony środowiska, infrastruktury drogowej, opieki społecznej, pomocy rodzinie, kultury oraz kultury fizycznej, a także administracji.

       Budżet na rok 2021 jest trudny i wymagający. Z uwagi na pandemię niższe są dochody gminy, a co za tym idzie wydatki również muszą być mniejsze. W zakresie inwestycji nie brakuje jednak zadań ważnych dla mieszkańców naszej gminy. W następnym roku budżetowym tj. 2021 r. władze gminy, aby móc kontynuować przyjętą strategię rozwoju gminy nadal planują wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z rozwojem turystyki, rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta, modernizacji  infrastruktury drogowej oraz mieszkaniowej. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano kontynuację wymiany ogrzewania na ekologiczne przez  mieszkańców, budowę i przebudowę kolejnych dróg, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej – modernizacja placów zabaw.

     W ramach dofinansowania z  Funduszu Dróg Samorządowych przebudowana zostanie  ulica  Jodłowa.  Ponadto w  roku  2021  planuje  się   inne remonty dróg jeżeli gmina uzyska dofinansowanie.  Istotną pozycją w budżecie jest również kontynuowanie prac związanych z rewitalizacją naszego uzdrowiska  w  celu  uatrakcyjnienia  oferty  turystycznej  miasta, np. dalsza budowa tras rowerowych Single track i rewitalizacja parków. W dalszym ciągu realizowany będzie program wymiany kotłów węglowych oraz program rewitalizacji podwórek.

              Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przy współudziale środków z budżetu województwa, Funduszu Dróg Samorządowych czy Funduszu PracyRządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

               Realizacja zaplanowanych inwestycji  z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w głównej mierze będzie zależała od terminów i wysokości przydzielonych  środków  unijnych w perspektywie 2021-2027.

Wykres

Ikona xlsxWykres, plik: Rozszerzenie: xlsx, Rozmiar: [211.99 KB]

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja