Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021

Opublikowano: 08.07.2021

Gmina Jedlina-Zdrój bierze udział w programie resortowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021.” W dniu 8 czerwca b.r Burmistrz Miasta –Leszek Orpel podpisał z Wojewodą Dolnośląskim umowę na realizację programu. Wartość zadania wynosi 43 800,00 zł i stanowi 100% finansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego. Łącznie z kosztami obsługi Gminie przekazana zostanie kwota 44 676,00zł. Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a)     a) dzieci do 16 r. ż z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby, związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

oraz

b)    b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do w/w.

 

Pierwsze informacje o Programie pojawiły się już styczniu i marcu na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby zainteresowane składały akces przystąpienia do programu, co pozwoliło wyłonić 3 osoby niepełnosprawne do objęcia usługami. Realizacja program rozpoczęła się  w czerwcu i potrwa do grudnia b.r.

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja