Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Gmina Jedlina-Zdrój przystępuje do realizacji inwestycji pn. „Szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego w uzdrowisku Jedlina-Zdrój”.

Opublikowano: 04.04.2022

logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Gmina Jedlina-Zdrój przystępuje do realizacji inwestycji pn. „Szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego w uzdrowisku Jedlina-Zdrój”. Planuje się zakup 4 rzeźb, które znajdą się w Parku Północnym przy ul. Warszawskiej oraz zakup wyposażenia wydarzeń miejskich m.in. sceny wraz z elementami towarzyszącymi. Dofinansowanie jakie gmina pozyskała na ten cel to 142 531 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i dotyczy działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie  „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Efektem realizacji operacji będzie wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego, będzie można je wykorzystać do organizacji wydarzeń miejskich w Parku Północnym oraz w innych częściach miasta. Przyczyni się to do realizacji celu operacji tj. do rozwoju lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego w oparciu o istniejące zasoby w Gminie Jedlina-Zdrój.

Planowane zakończenie inwestycji to III kwartał 2022 r.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja