Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Oferta inwestycyjna

Jedlina-Zdrój blisko pięciotysięczne miasto położone na południowym zachodzie województwa dolnośląskiego w pobliżu granicy z Czechami, na Przedgórzu Sudeckim pomiędzy pasmami Gór Wałbrzyskich i Gór Sowich, w obrębie dolin rzek Bystrzycy oraz Jedliny. Powierzchnia miejscowości wynosi około 17 km2. Obszar graniczy: od północy - z gminą Wałbrzych, od zachodu z gminą Mieroszów, od wschodu z gminą Walim, od południa z gminą Głuszyca. Jedlina-Zdrój nie sąsiaduje bezpośrednio z Czechami, odległość od granicy jest niewielka; przejścia graniczne zlokalizowane są w Głuszycy Górnej w odległości ok. 8 km (przejście turystyczne) oraz w Golińsku w odległości ok. 25 km (przejście drogowe).

Miejscowość leży w strefie klimatu podgórskiego łagodnego; obszar miejscowości znajduje się w strefie występowania wód zwykłych i mineralnych - szczawów. Źródła wody mineralnej odkryto w XVI wieku; doceniono ich właściwości lecznicze - miejscowość z biegiem czasu stała się popularnym uzdrowiskiem. W początkach XIX w. Jedlina słynąca do tej pory głównie ze źródeł, stopniowo zaczyna przekształcać się w ośrodek tkactwa i górnictwa. Jedlina nabiera znaczenia jako ośrodek turystyczny posiadając dobre zaplecze, wiele: pensjonatów, schronisk i domów turystycznych.

Dzisiaj Jedlina-Zdrój to jedno z 46 polskich miast uzdrowiskowych. Leczone są tu schorzenia kardiologiczne choroby: narządów ruchu, układów: oddechowego, trawiennego i moczowego, wydzielania wewnętrznego i przemiany materii, cukrzyca, nerwice oraz zaburzenia psychosomatyczne. Placówki lecznictwa to: nowoczesny szpital uzdrowiskowy, ośrodki sanatoryjno-wypoczynkowe i zakład przyrodoleczniczy. Jest to funkcja wiodąca Jedliny-Zdroju, funkcjami uzupełniającymi są funkcje: turystyczna, usługowa, rolnicza, przemysłowa, gospodarki leśnej. Obszary zurbanizowane okolone są lasami, które zajmują około 50% jej powierzchni. Do najważniejszych, najchętniej oglądanych i odwiedzanych zabytków na terenie Jedliny-Zdroju zalicza się:

·         zespół pałacowo-parkowy w Jedlince. Pałac z 1615 r. z aleją lipową, dziedzińcem z reliktami treflowej fontanny, oficyną mieszkalną oraz zabudowaniami folwarcznymi,

·         plac Zdrojowy z Domem Zdrojowym przebudowywanym i modernizowanym.

·         zabytkowy Kościół poewangelicki - wzniesiony w latach 1861-1863 jako bazylika w stylu architektury berlińskiej inspirowanej włoską architekturą romańską, z wnętrzem na wzór bazyliki starochrześcijańskiej. Bryła kościoła stanowi dominujący akcent w krajobrazie miasta z wysoką wieżą i bocznymi nawami.

·         dworce kolejowe z tunelami o długości około 1600m,

·         budynek poczty z 1889r., z ozdobną elewacją,

·         remiza strażacka z dzwonnicą i wozownią

·         liczne XIX wieczne domy i wille

Pod względem ilości dróg komunikacyjnych, obszar miejscowości jest dobrze skomunikowany

Do dróg komunikacji o podstawowym znaczeniu zaliczyć należy drogi: wojewódzkie: 381, relacji Wałbrzych - Kłodzko i 383 relacji Jedlina-Zdrój - Dzierżoniów. Przez teren miejscowości przebiegają linie kolejowe: czynna, relacji Wałbrzych-Kłodzko; na trasie tej linii znajdują się dwa tunele kolejowe: pierwszy pod górą Mały Kozioł i drugi pod górą Wawrzyniak oraz nieczynna relacji Jedlina-Zdrój - Świdnica - Wrocław.

Wartością Jedliny jest sprzyjające jej położenie ze względu na dobre połączenia komunikacyjne i bliskość od większych aglomeracji miejskich: Wałbrzych - 130 000 mieszkańców w odległości około 8 km, Świdnica - 60 000 mieszkańców, około 20 km, Wrocław - 700 000 mieszkańców, około 70 km. Przez sąsiadujący Wałbrzych przebiega droga krajowa nr 35, a we Wrocławiu jest międzynarodowe lotnisko. Stosunkowo niewielkie są też odległości do stolic sąsiednich państw: do Pragi jest około 250 km, a do Berlina około 320 km

Największym zakładem na terenie miasta jest „LAPP Insulators” sp. z o. o., produkujący materiały elektrotechniczne, natomiast w sąsiadującym Wałbrzychu i niedalekiej Świdnicy funkcjonują zakłady zgrupowane w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Jedlina-Zdrój jest miejscowością stale rozwijającą się jako ośrodek turystyczny. Znana jest z organizacji imprez o zasięgu krajowym jak biegowy półmaraton górski, zawody petanque czy Dolnośląski Festiwal Zupy.


ofertaOferta inwestycyjna, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [19.83 MB]

Informacje o przetargach na stronie:  www.bip.jedlinazdroj.eu

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja