Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Informacje o wynikach przetargów, rokowań

Informacja o wyniku przetargu działka nr 216/3 o powierzchni 0,0657 ha zabudowana budynkiem gospodarczym przy ul. Kłodzkiej 7

Opublikowano: 12.02.2021

Informuję, że w dniu 3 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2 został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0657 ha zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 59,20 m2, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Kłodzkiej nr 7 oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlinka jako działka nr 216/3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00075743/5. 1. Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 2 2. Osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu wraz z uzasadnieniem: 0 3. Cena wywoławcza nieruchomości: 47 000 zł 4. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 47 470 zł 5. Sprzedaż budynku zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 6. Nabywca: Małgorzata i Jakub Ruchała Niniejszą informację Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz publikując na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój www.jedlinazdroj.eu , a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój www.bip.jedlinazdroj.eu na okres 7 dni.

Ikona docInformacja o wyniku przetargu, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [32.50 KB]

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja