Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Informacje o wynikach przetargów, rokowań

Informacja o wyniku przetargu działka nr 475/5 o powierzchni 0,1387 ha

Opublikowano: 15.02.2021

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Informuję, że w dniu 12 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej 2 został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1387 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój, jako działka nr 475/5, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00062287/6, który zakończył się wynikiem negatywnym. 1. Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 0 2. Osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 0 3. Cena wywoławcza nieruchomości: 67 000 zł Na dzień rozstrzygnięcia przetargu sprzedaż jest objęta podatkiem od towarów i usług w stawce 23%. Niniejszą informację Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz publikując na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój www.jedlinazdroj.eu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój www.bip.jedlinazdroj.eu na okres 7 dni.

Ikona docxInformacja o wyniku przetargu dz. nr 475/5, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.14 KB]

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja