Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Informacje o wynikach przetargów, rokowań

Informacja o wyniku przetargu działka nr 232/6 o powierzchni 0,0103 ha

Opublikowano: 22.02.2021

Informuję, że w dniu 22 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej 2 został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0103 ha zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o powierzchni 103 m2, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Narutowicza, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój, jako działka nr 323/6, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00079295/7, który zakończył się wynikiem negatywnym. 1. Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 0 2. Osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 0 3. Cena wywoławcza nieruchomości: 25 000 zł Na dzień rozstrzygnięcia przetargu sprzedaż zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Niniejszą informację Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz publikując na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój www.jedlinazdroj.eu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój www.bip.jedlinazdroj.eu na okres 7 dni.

Ikona docxInformacja o wyniku przetargu, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.83 KB]

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja