Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Aktualności

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Opublikowano: 06.05.2020

Szanowni Przedsiębiorcy ! Obecnie wszyscy znajdujemy się w trudnej sytuacji, będącej skutkiem pandemii Koronawirusa – Covid-19. Wiele firm boryka się z problemami finansowymi, stąd Burmistrz Miasta przedstawia propozycję pomocy ułatwiające stabilizację Państwa firmom w tym wyjątkowo trudnym okresie.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się:

- o odroczenie podatku od nieruchomości za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku z ostatecznym terminem spłaty do 15 listopada 2020 roku


- odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek;


- w wyjątkowych sytuacjach o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.


Podatek od nieruchomości – ulga dotyczy wyłącznie zobowiązań za rok 2020.


1.osoby prawne opłacające podatek w okresach miesięcznych – możliwość odroczenia terminu płatności podatku za:


– 04/2020 – do 15.09.2020 roku,
– 05/2020 – do 15.10.2020 roku,
– 06/2020 – do 15.11.2020 roku,


2.osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opłacające podatek w 4 kwartalnych ratach – możliwość odroczenia terminu płatności za:


– II ratę – do 15.10.2020 roku.


W tym celu należy złożyć WNIOSEK wraz z załącznikami:


Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Przyznanie ulgi bądź odmowa jej przyznania każdorazowo następuje w drodze decyzji.

Wniosek można złożyć osobiście, wysłać na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisany podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub potwierdzonym profilem zaufanym przez ePUAP.


W przypadku pytań, wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny: 74 8455215 w godz. 8-14 od poniedziałku do piątku.

Załączniki do pobrania: 


1.Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych

Wniosek, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [102.00 KB]


2.Oświadczenie dotyczące stanu majątkowego   

Oświadczenie, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [48.50 KB]


3.Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Formularz, plik: Rozszerzenie: xls, Rozmiar: [135.00 KB]


4.Dane dodatkowe dla osób prawnych 

Dane_osoby prawne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [94.45 KB]

                                                                                 
5.Dane dodatkowe dla osób fizycznych

Dane_osoby fizyczne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [113.20 KB]

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie będzie skutkować nierozpatrzeniem wniosku.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja