Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Aktualności

UWAGA !!!

Opublikowano: 07.05.2020

Informujemy, że od dnia 11 maja 2020 r. odpady komunalne do PSZOK oddać można jedynie po okazaniu ważnego upoważnienia wydanego przez Urząd Miasta Jedlina-Zdrój.

Chęć pobrania upoważnienia można zgłaszać telefonicznie pod numerem 748455215 wewn. 19. Upoważnienie wydawane będzie właścicielom nieruchomości zamieszkałym w Jedlinie-Zdroju, którzy nie zalegają z opłatami za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja