Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Absolutorium dla Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

Opublikowano: 25.06.2020

W dniu 24 czerwca 2020r. odbyła się XX Sesja Rady Miasta Jedlina-Zdrój, podczas której Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta Leszkowi Orplowi absolutorium za rok 2019.

Zgodnie z procedurą, radni udzielili wotum zaufania Burmistrzowi Miasta, będącym konsekwencją przedstawionego  Raportu o stanie Gminy  za rok 2019, następnie zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2019 rok, pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej, a następnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku o udzielenie absolutorium Radni przystąpili do głosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Komisja Rewizyjna we wniosku podkreśliła właściwe kierunki działań Burmistrza Miasta związane z pozyskiwaniem środków z zewnątrz, a także realizację inwestycji zwiększających atrakcyjność turystyczną Jedliny-Zdrój, w tym m.in. odbudowę wieży kościelnej, adaptację pomieszczeń szkolnych na żłobek, rozpoczęcie budowy Centrum Socjalnego, rewitalizację przestrzeni publicznej itp.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja