Absolutorium dla Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój | Jedlina Zdrój
Jesteś na: Aktualności Absolutorium dla Burmistrza Miasta...

Aktualności

Absolutorium dla Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

Absolutorium dla Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

opublikowano: 25.06.2020 W dniu 24 czerwca 2020r. odbyła się XX Sesja Rady Miasta Jedlina-Zdrój, podczas której Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta Leszkowi Orplowi absolutorium za rok 2019.

Zgodnie z procedurą, radni udzielili wotum zaufania Burmistrzowi Miasta, będącym konsekwencją przedstawionego  Raportu o stanie Gminy  za rok 2019, następnie zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2019 rok, pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej, a następnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku o udzielenie absolutorium Radni przystąpili do głosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Komisja Rewizyjna we wniosku podkreśliła właściwe kierunki działań Burmistrza Miasta związane z pozyskiwaniem środków z zewnątrz, a także realizację inwestycji zwiększających atrakcyjność turystyczną Jedliny-Zdrój, w tym m.in. odbudowę wieży kościelnej, adaptację pomieszczeń szkolnych na żłobek, rozpoczęcie budowy Centrum Socjalnego, rewitalizację przestrzeni publicznej itp.

Powrót
Oferta Inwestycyjna
Galeria
Kalendarz imprez