Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2019/20

Opublikowano: 27.06.2020

Ten rok szkolny zapowiadał się tak jak i poprzednie, z małym wyjątkiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nie funkcjonowały już klasy gimnazjum wygaszone w myśl Ustawy.

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Jedlinie - Zdroju uczyło się 322 uczniów, w tym 110 w klasach I-III oraz 212 uczniów w klasach IV-VIII. Wychowaniem przedszkolnym objętych było 67 przedszkolaków w wieku 3 – 6 lat. Na koniec roku Rada Pedagogiczna sklasyfikowała wszystkich uczniów. Promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem otrzymało 122 uczniów: 74 uczniów klas młodszych (co stanowi 67,3% uczniów klas I-III) i 48 uczniów klas IV-VIII (co stanowi 22,6% uczniów klas starszych).Promocji do klasy programowo wyższej nie otrzymało 8 uczniów, co stanowi 2,5% ogółu uczniów w szkole. 2 uczniów klas młodszych otrzymało negatywną ocenę opisową i będzie powtarzać klasę. W klasach IV-VIII  - 6 uczniów nie zostało promowanych, jeden z nich nie ukończył szkoły. Do egzaminu poprawkowego uprawnionych jest 3 uczniów – otrzymali oni jedną lub dwie oceny niedostateczne z przedmiotów.

Średnia szkoły w roku szkolnym 2019/2020 wyniosła – 4,08 co jest wspólnym sukcesem nie tylko nauczycieli i uczniów jak również i rodziców, którzy w ostatnich trzech miesiącach nauczania zdalnego w większości wspierali i współpracowali ze szkołą.

Czterem uczniom klas VIII – absolwentom, przyznano stypendium prof. Sebastiana Buczka za wybitne osiągnięcia szkolne, wysokie miejsca w konkursach, wzorową postawę, zaangażowanie społeczne oraz promocję szkoły i miasta.

Jedna z uczennic klasy VIII – Amelia Tomczyk została podwójnym LAUREATEM konkursu zDolny Ślązak z biologii i geografii.

W związku z pandemią koronawirusa i rosnącą liczbą przypadków zakażenia nim, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję by w marcu, wszystkie placówki dydaktyczne zostały zamknięte, a uczniowie rozpoczęli naukę w formie zdalnej. Pierwsze prognozy mówiły o powrocie zajęć w formie stacjonarnej po świętach wielkanocnych. Tak się jednak nie stało. Również zapowiadany na 25 maja powrót do szkół nie doszedł do skutku. Ostatecznie, minister edukacji narodowej poinformował, że wszystkie szkoły pozostaną zamknięte do zakończenia roku szkolnego, czyli 26 czerwca. Wyjawił również nadzieję, że powracający do szkół uczniowie będą mieli taką możliwość we wrześniu.

Mimo,  że  zakończenie roku szkolnego do tej pory połączone było z uroczystym apelem i rozdaniem świadectw tym razem wyglądało ono inaczej. Uczniowie odbierali świadectwa z rąk wychowawców.  Nagrody dla absolwentów klas 8  wręczała dyrekcja ZSP, ale wszystko odbywało się według procedur i w  reżimie sanitarnym.

Na zbliżające się wakacje życzymy sobie i wszystkim uczniom i rodzicom, aby w czasie wakacji odpoczęli, zaopatrzyli się w ogromne pokłady pozytywnej energii. Aby w kolejnym roku szkolnym wrócić  z zapasem sił i chęci do podjęcia nowych zadań, realizacji planów i marzeń.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja