Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Flaga i godło

Ulica Jodłowa będzie miała nową nawierzchnię !

Opublikowano: 16.12.2020

Gmina Jedlina-Zdrój uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi ul. Jodłowa w m. Jedlina-Zdrój (dz. nr 679/7, 679/14, 448, 306/3, 446/2 obręb Jedlina-Zdrój)”

 
logo
Gmina Jedlina-Zdrój uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi ul. Jodłowa w m. Jedlina-Zdrój (dz. nr 679/7, 679/14, 448, 306/3, 446/2 obręb Jedlina-Zdrój)”.
Po przeprowadzonym przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wartość inwestycji wyniosła 304 618,54 zł. Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu to kwota 168 977,58 zł  co  stanowi  70 % wydatków kwalifikowanych.
            W ramach inwestycji planuje się przebudowę drogi na całej jej długości tj. 248 m, w tym przebudowę skrzyżowania ul. Jodłowej z ul. Partyzantów. Planowany zakres robót obejmuje wykonanie asfaltowej nawierzchni z utwardzonym poboczem i odwodnieniem.  Przewidywany termin zakończenia prac to 30.06.2021 r.
Powyższe prace znacząco zwiększą komfort i bezpieczeństwo korzystających z tej drogi.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja