Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Aktualności

Informacja Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działań podejmowanych w sprawie sytuacji Uzdrowiska „Szczawno-Jedlina” S.A. w gminie Jedlina-Zdrój

Opublikowano: 05.01.2021

W związku z sytuacją Uzdrowiska, która od kilku tygodni jest przedmiotem dyskusji i obaw wśród mieszkańców naszego miasta, na żądanie Mieszkańców przedstawiam fakty w toczącej się walce o zachowanie uzdrowiskowych funkcji Domu Zdrojowego i statusu Uzdrowiska miasta Jedlina-Zdrój.

W związku z sytuacją Uzdrowiska, która od kilku tygodni jest przedmiotem dyskusji i obaw wśród mieszkańców naszego miasta, na żądanie Mieszkańców przedstawiam fakty w toczącej się walce o zachowanie uzdrowiskowych funkcji Domu Zdrojowego i statusu Uzdrowiska miasta Jedlina-Zdrój. Po doniesieniach w sprawie możliwej dzierżawy Domu Zdrojowego w Jedlinie-Zdroju na cele inne niż uzdrowiskowe, w dniu 18 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Jedlina-Zdrój, w którym uczestniczył Pan Prezes Uzdrowiska oraz przedstawiciel właściciela - Urzędu Marszałkowskiego. Z uwagi na brak wówczas konkretnych odpowiedzi na zadawane pytania, Rada Miasta w dniu 30 listopada 2020 r. na sesji podjęła Uchwałę Nr  XXIV/147/20 w sprawie apelu dot. wyrażenia sprzeciwu wobec prowadzonych i planowanych przez Uzdrowisko „Szczawno-Jedlina” S.A. działań w gminie Jedlina-Zdrój.

Zarząd Uzdrowiska wydał w dniu 2 grudnia 2020r. oświadczenie, które pojawiło się na portalu internetowym.

W odpowiedzi Burmistrz Miasta wystosował pismo do Marszałka Województwa, wyrażając wolę przystąpienia do proponowanych przez Marszałka Województwa rozmów w sprawie przejęcia w drodze darowizny jedlińskiej części przedsiębiorstwa Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. przez gminę Jedlina-Zdrój.

Ikona pdf/skan pisma 1 /, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [173.00 KB]

 

 W tym samym dniu Skarbnik Gminy również pisemnie odniosła się do oświadczenia Zarządu Uzdrowiska w zakresie podatku od nieruchomości, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz  poniesionych nakładach na infrastrukturę uzdrowiskową.

Ikona pdf/skan pisma 2/, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [377.12 KB]

W dniu 10 grudnia 2020 r. odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Jedlina-Zdrój, poświęcona sytuacji Uzdrowiska w Jedlinie-Zdroju, podczas której Rada Miasta Jedlina-Zdrój podjęła Uchwałę Nr XXV/156/20 w sprawie deklaracji poparcia planów przejęcia przez Gminę Jedlina-Zdrój jedlińskiej części przedsiębiorstwa uzdrowiskowego.

Pomimo toczącej się korespondencji Mieszkańcy przekazali informację, iż od kilku dni trwa wywożenie mebli i wyposażenia z Domu Zdrojowego.

Działania te, w wyniku interwencji Mieszkańców, zostały zakwestionowane przeze mnie w piśmie z dnia 11 grudnia 2020 r. skierowanym do Prezesa Zarządu  Uzdrowiska oraz do Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Ikona pdf/skan pisma 3/, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [123.44 KB]

W dniu 14 grudnia 2020 r. otrzymałem pismo od Marszałka Województwa, w którym odniósł się do naszej woli przejęcia części przedsiębiorstwa zawartej w piśmie z 3 grudnia 2020 r., proponując zawarcie porozumienia o współpracy dot. zakresu działań w sprawie przejęcia przez gminę Jedlina-Zdrój obiektów uzdrowiskowych należących obecnie do spółki Uzdrowisko „Szczawno-Jedlina” S.A., a położonych na terenie naszej gminy.

W dniu 16 grudnia 2020 r. w piśmie do Marszałka podtrzymałem wolę współpracy, dziękując za złożoną propozycję zawarcia porozumienia i deklarując współpracę przy opracowywaniu przedmiotowego porozumienia, jednocześnie prosząc o zorganizowanie spotkania roboczego i delegując przedstawicieli naszej gminy.

Ikona pdf/skan pisma 4/, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [145.85 KB]

W dniu 18 grudnia 2020r. wystosowałem pismo do Pana Marszałka Województwa, w którym podkreśliłem wagę sytuacji i poprosiłem o wzięcie pod uwagę kilku istotnych argumentów w przygotowywanym przez spółkę Uzdrowisko „Szczawno-Jedlina” S.A. procesie dzierżawy „Domu Zdrojowego”. Dodatkowo poprosiłem o wstrzymanie wywożenia mienia z tegoż obiektu.

Ikona pdf/skan pisma 5/, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [326.70 KB]

W dniu 22 grudnia 2020 r. otrzymałem pismo od Prezesa Zarządu Uzdrowiska, w którym  informuje, iż w najbliższych dniach jednak ukaże się ogłoszenie o dzierżawie Domu Zdrojowego w Jedlinie-Zdroju.

Natychmiast wystosowałem pismo, w którym poprosiłem Pana Marszałka i Pana Prezesa o uwzględnienie w warunkach dzierżawy Domu Zdrojowego stanowiska Gminy Jedlina-Zdrój, sprowadzającego się do prośby o zachowanie funkcji uzdrowiskowych i dostępności tego obiektu dla mieszkańców i turystów.

Ikona pdf/skan pisma 6/, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [506.36 KB]

Po publikacji zaproszenia do składania ofert na dzierżawę Domy Zdrojowego przy Pl. Zdrojowym 1                         w Jedlinie-Zdroju, które ukazało się na stronie internetowej Uzdrowiska Szczawno-Jedlina, w piśmie wysłanym w dniu 30 grudnia 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego, jak i do Zarządu Uzdrowiska,  wyraziłem ubolewanie nad poczynionymi działaniami spółki Uzdrowisko „Szczawno-Jedlina” S.A., polegającymi na wykluczeniu funkcji uzdrowiskowych w planowanej dzierżawie, jednocześnie ponownie prosząc o uwzględnienie argumentów gminy co do zasad dzierżawy obiektu w kontekście woli przejęcia jedlińskiej części uzdrowiska przez gminę Jedlina-Zdrój.

Ikona pdf/skan pisma 7/, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [519.83 KB]

Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi, zarówno z Urzędu Marszałkowskiego, jak od Zarządu Uzdrowiska.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja