Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

nabór na rachmistrza spisowego

Trwa nabór na rachmistrza spisowego

Opublikowano: 02.02.2021

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Gminny Komisarz Spisowy w Jedlinie-Zdroju ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Termin składania ofert: od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 9 lutego 2021 roku.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe informacje i druki do pobrania  kandydatów na rachmistrzów terenowych znajdują się na stronie www.bip.jedlinazdroj.eu w zakładce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021r.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja