Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Projekt pt. „Życie jest piękne – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Dolnego Śląska”

Opublikowano: 29.11.2021

Projekt pt. „Życie jest piękne – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Dolnego Śląska” o numerze RPDS.09.01.01-02-0175/20 jest realizowany w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 1 353 651,45 zł

Kwota dofinansowania: 1 150 603,73 zł

Okres realizacji projektu: od: 01.09.2021 do: 30.06.2023

Projekt realizowany jest przez Fundację PRIMOHUMAN w partnerstwie z Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko sp. jawna

Zasięg terytorialny: województwo dolnośląskie.

Celem głównym projektu jest aktywna integracja społeczno-zawodowa 60 osób (34K,26M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób ze społeczności objętych programem rewitalizacji, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na Dolnym Śląsku poprzez zastosowanie zindywidualizowanej ścieżki wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej do końca 06.2023r.

W ramach projektu realizujemy następujące formy wsparcia dla uczestników:

– wsparcie z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze społecznym  – usługa specjalistycznego poradnictwa psychologicznego;

– poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju aktywizacji zawodowej – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników projektu;

-usługi specjalistycznego poradnictwa i wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej – poradnictwo prawne, poradnictwo rodzinne, poradnictwo psychologiczne, coaching;

– pośrednictwo pracy;

– staże;

– kursy i szkolenia;

– zatrudnienie wspomagane – trener pracy.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

-17 Uczestników/-czek projektu tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu projektu;

-28 Uczestników/-czek projektu tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie poszukiwało pracy po opuszczeniu projektu;

-14 Uczestników/-czek projektu tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym podejmie pracę po opuszczeniu projektu;

– 15 Uczestników/-czek projektu tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osiągnie postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej;

– 1 Uczestnik/-czka projektu tj. osoba z niepełnosprawnością zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osiągnie postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej;

– 19 Uczestników/-czek projektu tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osiągnie postęp w rozumieniu efektywności społecznej;

– 6 Uczestników/-czek projektu tj. osób z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osiągnie postęp w rozumieniu efektywności społecznej.

 

Więcej szczegółów pod adresm: https://primohuman.pl/zycie/

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja