Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

SWOT obszaru objętego Strategią ZIT AW

Opublikowano: 14.06.2022

Szanowni Państwo,

zapraszamy podmioty publiczne, prywatne oraz partnerów społeczno-gospodarczy m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji do wypełnienia ankiety, która będzie pomocna w określeniu silnych, słabych stron, szans i zagrożeń oraz zostanie  wykorzystana w pracach nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (Strategia ZIT AW).  Strategia  ZIT AW jest niezbędna w związku z wydatkowaniem środków UE m.in. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Link do ankiety jest następujący https://swotzitaw.webankieta.pl/

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja