Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Konsultacje społeczne warsztaty

Opublikowano: 20.09.2022

Szanowni Państwo

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” rozpoczyna druki cykl spotkań warsztatowych, poświęconych przygotowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru obejmującego Gminy: Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Gminę Nowa Ruda, Pieszyce oraz Walim.

Chcesz sfinansować SWÓJ pomysł? Przyjdź i wskaż w jakim kierunku chcesz się realizować!

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu - określeniu potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru jak również celów strategii.

Poza spotkaniami bezpośrednimi zaplanowano możliwość konsultowania poszczególnych, tworzonych części LSR z wykorzystaniem zróżnicowanych form komunikacji  - w tym elektronicznej. Zapraszamy do:

·        punktu konsultacyjnego w biurze LGD przy ul. Grunwaldzkiej 26 (dostępne ankiety papierowe),

jak również na stronę internetową www.partnerstwo-sowiogorskie.pl gdzie wkrótce pojawią się:

·        opracowane materiały ze spotkań do których będzie można wnosić uwagi za pośrednictwem formularza kontaktowego (e-mail)

·        ankieta elektroniczna /formularz google/

·        formularz składania uwag do poszczególnych części projektu LSR

Proces tworzenia LSR współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze"

 

 

warsztaty

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja