Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Inauguracja Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027

Opublikowano: 28.02.2023

Komisja Europejska zaakceptowała w grudniu ubiegłego roku program regionalny Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Dolny Śląsk otrzyma wsparcia w wysokości blisko 11 miliardów złotych. Dzięki nowemu budżetowi unijnemu mieszkańcy naszego regionu będą mogli korzystać z nowych inwestycji, które powstaną z myślą o poprawie, jakości ich życia.

W dniu 27 lutego 2023r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego – niezależnego grona doradczo-opiniodawczego, w którego składzie znalazło się kilkudziesięciu przedstawicieli: m.in. Instytucji Zarządzającej Programem - Urzędu Marszałkowskiego i Instytucji Pośredniczących, a także przedstawicieli ZIT.

W skład komitetu monitorującego, jako przedstawiciela ZIT Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, powołał Burmistrza Miasta Leszka Orpla.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja