Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Gmina Jedlina-Zdrój realizuje inwestycję pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej - teren przy ul. Piastowskiej 16 w Jedlinie-Zdroju”.

Opublikowano: 17.03.2023

Gmina Jedlina-Zdrój realizuje inwestycję pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej - teren przy ul. Piastowskiej 16 w Jedlinie-Zdroju”. Inwestycja będzie obejmowała ścieżki piesze, montaż ławek i koszy na odpady, budowę placu zabaw wraz z niskim ogrodzeniem, zieleń - nasadzenia na terenie działek nr 249/1 i 249/5 (obręb Jedlina-Zdrój). Na w/w terenie znajdzie się huśtawka 2-osobowa, piaskownica, rama do wspinaczki z siecią, dwa stoły do gry w szachy. Dofinansowanie jakie gmina pozyskała na ten cel to 229 861 zł.

              

logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Gmina Jedlina-Zdrój realizuje inwestycję pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej - teren przy ul. Piastowskiej 16 w Jedlinie-Zdroju”. Inwestycja będzie obejmowała ścieżki piesze, montaż ławek i koszy na odpady, budowę placu zabaw wraz z niskim ogrodzeniem, zieleń - nasadzenia na terenie działek nr 249/1 i 249/5 (obręb Jedlina-Zdrój). Na w/w terenie znajdzie się huśtawka 2-osobowa, piaskownica, rama do wspinaczki z siecią, dwa stoły do gry w szachy. Dofinansowanie jakie gmina pozyskała na ten cel to 229 861  zł.

Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i dotyczy działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie  „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Efektem realizacji operacji będzie zagospodarowana przestrzeń tworząc tzw. „park kieszonkowy”, gdzie mieszkańcy i turyści będą mogli wypoczywać w otoczeniu zieleni. Przyczyni się to do realizacji celu operacji tj. do utworzenia obszaru z zadbaną przestrzenią publiczną o sprawnej infrastrukturze turystycznej, rekreacyjnej i społecznej.

Planowane zakończenie inwestycji to II kwartał 2023 r.

 

Aktualizacja kwoty dofinansowania: 26.01.2024 r.

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja