Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Jedlina-Zdrój

Opublikowano: 18.05.2023

Gmina Jedlina-Zdrój realizuje projekt pn. "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Jedlina-Zdrój" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020 PRIORYTET: III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO DZIAŁANIE: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

 

   Gmina Jedlina-Zdrój realizuje projekt pn. "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Jedlina-Zdrój" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020 PRIORYTET: III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO DZIAŁANIE: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Projekt dotyczy budowy stacjonarnego miasteczka rowerowego na Kompleksie "Active" oraz wyniesienia przejścia dla pieszych przy ul. Słowackiego (wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym) oraz oznakowania pionowego i poziomego dwóch przejść dla pieszych przy ul. Piastowskiej. Działania przewidziane w projekcie mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Planowane wydatki ogółem w projekcie: 479510,00 zł, wydatki kwalifikowalne: 356510,00 zł, a przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności wynosi: 303033,50 zł.

 

   Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

 

 

 

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja