Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Program "CIEPŁE MIESZKANIE"

Opublikowano: 14.11.2023

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój informuje o zamiarze udziału w Programie „CIEPŁE MIESZKANIE” Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji w ramach tego Programu proszone są o złożenie wstępnego akcesu na obowiązującym wzorze do dnia 30 listopada 2023 r.

Formularz zgłoszenia można pobrać w następujący sposób: 

- za pośrednictwem strony internetowej www.jedlinazdroj.eu   

- osobiście w siedzibie Urzędu (Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 4)        

Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (pok. nr 4). 

Złożenie zgłoszenia nie jest tożsame ze złożeniem wniosku o otrzymanie dotacji.  

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać pod adresem:

https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/cieple-mieszkanie-ii/w_695,podstawowe-informacje

Wstępna deklaracja chęci skorzystania z dofinasowania w ramach programu(1).docx

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja