Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Walczymy o czyste powietrze

Opublikowano: 22.01.2024

Na polecenie burmistrza Leszka Orpla gmina Jedlina-Zdrój złożyła kolejny wniosek o środki zewnętrzne na wymianę kopciuchów na ekologiczne piece do ogrzewania. - Samorząd ma możliwość dbania o zdrowie mieszkańców. Jedlinianie mają prawo do oddychania czystym powietrzem i jednym z moich obowiązków jest o to zadbać - mówi Leszek Orpel.

Gmina złożyła odpowiedni wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. - Jeśli zostanie on zatwierdzony, to szacujemy że kolejnych 50 kopciuchów zniknie z Jedliny-Zdroju. Mieszkańcy, którzy będą chcieli przystąpić do programu "Ciepłe Mieszkanie" otrzymają wsparcie finansowe - mówi burmistrz Jedliny-Zdroju.

O dotację będą mogły ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.

Wysokość dotacji zależeć będzie od dochodu gospodarstwa domowego. Koszty, aby mogły zostać uznane za kwalifikowane, muszą być poniesione po dacie zawarcia umowy mieszkańca z Gminą. 

Nabór wniosków zostanie ogłoszony najprawdopodobniej pod koniec I kwartału 2024 r.

Poprzedni projekt dotyczący wymiany pieców na ekologiczne był realizowany w latach 2021 - 2022 na podstawie umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 365 tys. zł. Dzięki uzysnemu wsparciu  zlikwidowano 29 pieców indywidualnych zasilanych węglem i drewnem.

Piece zastąpione zostały kotłami gazowymi oraz piecami elektrycznymi.

Dotacje udzielone mieszkańcom wyniosły maksymalnie 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5.000 zł.

Tagi:

jedlina,  zdrowajedlina,  zdrowie,  piec,  ekologia,  werwa, 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja