Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa

Opublikowano: 26.01.2024

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie miasta Jedlina-Zdrój powinny udać się do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Wałbrzychu (Aleja Wyzwolenia 24) w dniu 5 lutego 2024 r.

Stawienie się na kwalifikację jest obowiązkowe dla:

  • mężczyzn, którzy w tym roku kończą 19 lat – rocznik 2005
  • osób, które nie ukończyły 24 lat, a nie dopełniły jeszcze tego obowiązku w latach poprzednich (roczniki 2000-2004)
  • kobiet urodzonych w latach 1997-2005 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej  służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
  • do kwalifikacji mogą również przystąpić ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat.

Burmistrz Miasta wzywa do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań, które osoba zobowiązana do stawiennictwa powinna otrzymać co najmniej na 7 dni przez wyznaczonym terminem stawiennictwa. W razie braku możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie, należy zawiadomić o tym fakcie Burmistrza najpóźniej w dniu, w którym dana osoba miała się stawić do kwalifikacji wraz z uzasadnieniem – Burmistrz wyznaczy nowy termin stawiennictwa,

Osoby zgłaszające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej powinny przygotować i zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe (świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o kontynuacji nauki)

Więcej informacji na stronie Wojska Polskiego.

 

Tagi:

jedlina,  wojsko, 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja