Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Ruszają badania ankietowe w ramach Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Opublikowano: 28.05.2024

Na terenie całego kraju, w tym również w naszej gminie, prowadzane są badania ankietowe w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. Za realizację i koordynację tych badań w naszym województwie odpowiada Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

Rodzaje badań

 • Rolnicze,
 • Gospodarstw domowych,
 • Cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 • Cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych.

Jak działają badania ankietowe?

Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że są przeprowadzane w wylosowanych gospodarstwach domowych lub rolnych. Uczestnicy badania stają się reprezentantami całej społeczności. Informację o wylosowaniu do badania otrzymują Państwo zazwyczaj listownie (list Prezesa GUS). Ankieterzy kontaktują się z respondentami osobiście – odwiedzając ich w domach lub nawiązując kontakt telefoniczny.

Jak rozpoznać ankietera?

Każdy ankieter posiada legitymację służbową i ma obowiązek wylegitymować się na prośbę respondenta w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Ankieter nie prosi o okazanie dokumentów, nie zbiera pieniędzy i nie prosi o dokonanie jakiejkolwiek wpłaty na rachunek bankowy, ani nie pyta o numer Państwa konta.

Jak sprawdzić tożsamość ankietera?

Ankieter posiada oryginalne upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych, które zawiera podpis dyrektora i pieczęć Urzędu Statystycznego. Tożsamość ankieterów można sprawdzić na stronie GUS: [Sprawdź tożsamość ankietera](https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera) lub potwierdzić, dzwoniąc do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu w godzinach 7:30-15:00:

 • Urząd Statystyczny we Wrocławiu: 71 371 63 33, 71 371 63 89
 • Oddział w Jeleniej Górze: 75 642 40 34
 • Oddział w Legnicy: 76 866 52 47
 • Oddział w Wałbrzychu: 74 886 92 19

Dlaczego badania ankietowe są ważne?

Na podstawie zebranych danych obliczane są m.in. poziom inflacji, minimalne wynagrodzenie oraz wysokość zasiłków społecznych. Uzyskane informacje pozwalają odpowiedzieć na wiele ważnych pytań, np.:

 • Ile i na co wydajemy najwięcej pieniędzy?
 • Jak się odżywiamy?
 • W jakim celu używamy Internetu?

Serdecznie prosimy Państwa o życzliwą współpracę z ankieterami. Zapewniamy, że wszystkie informacje zebrane przez nich są poufne i wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych zestawień i analiz statystycznych.

Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych i sieci ankieterskiej znajdują się na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego:

Sprawdź tożsamość ankietera

Spis badań

Dziękujemy za współpracę!

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja