Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Nowe rondo na skrzyżowaniu Kłodzkiej i Chrobrego

Opublikowano: 01.07.2024

Gmina Jedlina-Zdrój realizuje projekt pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej – drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju” inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość zadania wynosi: 5 247 893,61 zł

Wartość dofinansowania wynosi 4 550 000 zł

Przebudowa przedmiotowego skrzyżowania wynika z potrzeby poprawy warunków ruchu na skrzyżowaniu, dostosowania rozwiązań technicznych do aktualnie obowiązujących Warunków Technicznych oraz poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Zakłada się przebudowę w/w skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja