Biorę i daję | Jedlina Zdrój
Jesteś na: Aktualności Biorę i daję

Aktualności

Biorę i daję

Biorę i daję

opublikowano: 11.04.2018 8 kwietnia b.r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, w trakcie trwających na kompleksie Active Jedlina imprez, zrealizował opracowany projekt socjalny pn. „Biorę i daję”. Założeniami projektu było przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla mieszkańców z zakresu polityki społecznej realizowanej przez gminę Jedlina-Zdrój.
Pracownicy socjalni udostępnili wśród obecnych mieszkańców informatory dot. działalności ośrodka. Funkcjonujące ośrodki pomocy społecznej często są głównymi centrami animacji społecznej,
podejmują niestandardowe formy pracy i aktywizacji społeczności lokalnej, zatem projekt ten wpisał się w realizację akcji społecznej pn. ,,Pomóż innym - oddaj krew”. Przy współpracy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w mobilnym punkcie poboru krwi można było włączyć się w tak szczytny cel, jakim jest dar krwi. Nasi mieszkańcy nie zawiedli - 18 osób zdeklarowało chęć oddania krwi z czego ostatecznie od 12 osób dokonano poboru.
Wszystkim dawcom serdecznie dziękujemy.
Powrót
Oferta Inwestycyjna
Galeria
Kalendarz imprez