Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Kolejne atrakcje na terenie Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego

Opublikowano: 01.03.2018

Gmina Jedlina-Zdrój przystępuje do realizacji kolejnych zadań w ramach „Modernizacji Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju”. Planowane jest zagospodarowanie terenu wokół istniejącego Skateparku poprzez budowę rowerowego toru przeszkód, budowę urządzeń do ćwiczeń typu street workout, CrossFit, ustawienie rzeźby multimedialnej oraz budowę zadaszenia nad częścią trybun w obrębie boiska do piłki nożnej. Dofinansowanie jakie gmina pozyskała na ten cel to 241 402,00 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i dotyczy działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego ma na celu poszerzenie ogólnodostępnych usług dla ludności w zakresie szeroko rozumianej rekreacji w oparciu o lokalne zasoby. Szacuje się, że w ramach zmodernizowanego obiektu  zwiększy się liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury oraz z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych o ok. 1000osób (wskaźniki projektu).

Planowane zakończenie inwestycji to III kwartał 2018r.

PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja