Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Czerwiec miesiącem MŚP w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Czerwiec miesiącem MŚP w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Opublikowano: 11.06.2018

1 czerwca2018 r. DIP ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów dla Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, poddziałanie 1.5.1 konkurs horyzontalny – Schemat 1.5 B. A już 25 czerwca zostanie ogłoszony konkurs dla schematu 1.5 A

W schemacie 1.5 B na pieniądze mogą liczyć autorzy projektów obejmujących inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę w ramach działania 1.2.  Oznacza to że chcemy wesprzeć tych przedsiębiorców którzy już wcześniej podjęli wyzwanie przeprowadzenia badań, a ich projekty zakończyły się sukcesem lub w najbliższym czasie zakończą się osiągnięciem założonych celów. Nowe techniki, nowe technologie, innowacyjność, to podstawowe metody zdobywania przewag konkurencyjnych na rynku.

Dofinansowanie jest przewidziane dla projektów zakładających wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.
Dodatkowo warto pamiętać, o istnieniu preferencji dla projektów, które prowadzą do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko oraz wnoszących większy niż wymagany minimalny wkład własny.
Dlatego dodatkowe punkty przy ocenie wniosków otrzymać mogą projekty wpisujące się
w Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląskatj. :

Ø - branża chemiczna i farmaceutyczna;

Ø - mobilność przestrzenna;

Ø - żywność wysokiej jakości;

Ø - surowce naturalne i wtórne;

Ø - produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;

Ø - technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).
Schemat 1.5 Aprzeznaczony będzie dla wszystkich przedsiębiorców MŚP, jednak środki mogą być przeznaczone jedynie na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Koszty kwalifikowane w konkursie to te, które obejmują np. zakup lub koszt wytworzenia środków trwałych (maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, serwerów, komputerów, innych specjalistycznych narzędzi). Do tego dochodzi możliwość nabycia dóbr niematerialnych i prawnych związanych np. z nabyciem licencji, kupnem patentów, innej wiedzy technicznej i technologicznej.

Istotnym elementem w konkursie jest kwestia obowiązkowego wystąpienia innowacyjności produktowej lub procesowej. W trakcie oceny premiowane będą projekty o wyższym poziomie innowacyjności, co oznacza wprowadzenie na rynek nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie obecnie oferowanych usług oraz wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowych metod produkcji, z dużym potencjałem rozwojowym z punktu widzenia branży i rynku.

Wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowych metod produkcji jestrównie ważne jak innowacje produktowe, ponieważ zwiększają efektywność firm, a to powoduje że Firmy mogą być bardziej konkurencyjne nie tylko na rynku regionalnym, ale i światowym.

„Wsparcie dotacyjne pozwala rozwijać się przedsiębiorcom.

Firmy kupują nowoczesne urządzenia dzięki którym ich wyroby są bardziej powtarzalne i szybciej wytwarzane.

Przedsiębiorcy mają świadomość, że metody produkcji są bardzo ważnym elementem, znają swój biznes i wiedzą jakie działania inwestycyjne będą dla nich niezbędne aby generować rozwój i zysk, dzięki którym staną się bardziej konkurencyjni i nie wypadną z rynku. Dzisiaj innowacyjność to konieczność w rozwoju, a nie opcja” -
mówi Renata Granowska , Dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej”Poniżej szczegółowe informacje na temat ogłaszanych konkursów:

1 czerwiec - Ogłoszenie konkursu ze Schematu 1.5 B

Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B + R w działalności przedsiębiorstw
( np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach)
wynikających z Działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B + R w działalności przedsiębiorstwa)

Termin rozpoczęcia składania wniosków o dofinansowanie: 2 lipiec 2018 r.


I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

Schemat 1.5.1.B

Ocenie podlega, czy projekt polega na wdrożeniu do działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych i przyczyni się do wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej na poziomie co najmniej regionalnym.

W konkursie nie jest możliwe dofinansowanie wydatków przeznaczonych na innowację marketingową lub organizacyjną.

Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności przedsiębiorcy, jednak inne rodzaje innowacji, będące dodatkowym efektem projektu wymienione we wniosku o dofinansowanie nie podlegają ocenie.

Do oceny kryterium przyjmuje się następującą definicję: przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu.

Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:

• innowację produktową -oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;

• innowację procesową -oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

W konkursie nie jest możliwe dofinansowanie wydatków przeznaczonych na innowację marketingową lub organizacyjną.

II. Kto może ubiegaż się o dofinansowanie

W zakresie projektów typu 1.5.1 B:

ü MŚP

ü zgrupowania i partnerstwa MŚP

III. Zasady finansowania projektu

W ramach schematu 1.5.1 B. - alokacja wynosi: 56 075 500,00 PLN.

ü Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 100 000PLN

ü Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 8 000 000PLN

Miejsce realizacji projektu:Nabór obejmuje projekty z obszaru całego województwa dolnośląskiego.

IV. Poziom dofinansowania projektów

Max poziom dofinansowania dla mikro i małych to 45%, dla średnich firm - 35%.


25 czerwiec - Ogłoszenie konkursu ze Schematu 1.5 A

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP:
- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

Termin rozpoczęcia składania wniosków o dofinansowanie: 25 lipiec 2018 r.

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

Schemat 1.5.1.A

Ocenie podlega, czy projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej.


W konkursie nie jest możliwe dofinansowanie wydatków przeznaczonych na innowację marketingową lub organizacyjną.


Do oceny kryterium przyjmuje się następującą definicję: przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu.


Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:

• innowację produktową -oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;

• innowację procesową -oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;


II. Kto może ubiegaż się o dofinansowanie

W zakresie projektów typu 1.5.1 A:

ü MŚP

ü zgrupowania i partnerstwa MŚP

III. Zasady finansowania projektu

W ramach schematu 1.5.1 A - alokacja wynosi: 21 567 500,00 PLN.

ü Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 100 000PLN

ü Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 8 000 000PLN

Miejsce realizacji projektu:Nabór obejmuje projekty z obszaru całego województwa dolnośląskiego.

IV. Poziom dofinansowania projektów

Max poziom dofinansowania dla mikro i małych to 45%, dla średnich firm - 35%.Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działań 1.5.AB można kierować do:

ü DIP; info.dip@umwd.pl; telefon: 71 776 58 12 do 14; lub w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław;

ü Ogłoszenie dla Schematu 1.5 B na stronie DIP - Schemat 1.5 B

ü Ogłoszenie dla Schematu 1.5 A pojawi się 25 czerwca na stronie DIP - www.dip.dolnyslask.pl

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja