Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

W Jedlinie-Zdroju powstają kolejne strefy aktywności.

W Jedlinie-Zdroju powstają kolejne strefy aktywności.

Opublikowano: 25.07.2018

W naszym mieście trwają prace związane z rozbudową i doposażeniem stref aktywności. Prace prowadzone są w ramach projektu pod nazwą „Budowa stref aktywności – modernizacja placów zabaw wraz z modernizacją tras pieszo-rowerowych „Active” Jedlina-Zdrój/Głuszyca w Mieście Jedlina-Zdrój”.

Projekt zakłada modernizację dwóch placów zabaw przy ul. Słowackiego i Długiej oraz utwardzenie dwóch odcinków pieszo-rowerowych na trasie „Active”. Na placu zabaw przy ul. Słowackiego planowane jest utwardzenie ścieżek w sposób dostępny dla osób niepełnosprawnych (mając na uwadze w szczególności osoby na wózkach inwalidzkich), utworzenie strefy relaksu z dwoma stolikami do gier typu szachy, stworzenie małej architektury, instalacja siłowni terenowej – 6 urządzeń, montaż ogrodzenia oraz sprzętów zręcznościowych na placu zabaw dla dzieci w różnym wieku ( 3 urządzenia) oraz tablicy z regulaminem placu zabaw, utworzenie nasadzeń, odmalowanie szatni, w tym graffiti przedstawiające Charlottę von Seher-Thoss.

Na placu zabaw przy ul. Długiej poza utwardzeniem ścieżek, utworzeniem strefy relaksu z dwoma stolikami do gier typu szachy, wybudowaniem obiektów małej architektury, takich jak ławki i kosze na śmieci i utworzeniem nasadzeń planowany jest też montaż ogrodzenia oraz sprzętów zręcznościowych na placu zabaw dla dzieci w różnym wieku oraz tablicy z regulaminem placu zabaw. Dwa odcinki pieszo-rowerowe na trasie „Active” otrzymają natomiast nawierzchnię asfaltową i nawierzchnię z kostki betonowej. Całkowity koszt tego zadania to 243 804,63 zł. Inwestycja została dofinansowana z Dolnośląskiego Fundusz Pomocy Rozwojowej kwotą 110 000 zł.

Głównym celem projektu jest rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, aktywnej rekreacji, kształtowanie postaw prozdrowotnych, rozszerzenie oferty w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej m.in. dla mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży ( np. w ramach zajęć szkolnych z wychowania fizycznego, zawodów sportowych) oraz kuracjuszy przybywających do Jedliny-Zdroju w celach leczniczych, stworzenie warunków do aktywizacji działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług fitness, rehabilitacyjnych, związanych ze sportem, rekreacją, zdrowym stylem życia. Realizacja projektu daje możliwość przełamania bariery związanej z niskim poziomem aktywności zawodowej mieszkańców, daje możliwość podjęcia działalności gospodarczej związanej z rekreacją, sportem, rehabilitacją i usługami turystycznymi.

Projekt ma również wpływ na ograniczenie niskiej emisji, poprzez modernizację odcinków trasy „Active” i umożliwienie zamiany środka lokomocji z samochodu na rower. Jednym ze sposobów ograniczania niskiej emisji jest redukcja spalin jakie generują samochody. Zmiana nawyków komunikacyjnych, szczególnie w ruchu lokalnym, przy jednoczesnym podnoszeniu swojej sprawności fizycznej i aktywności ruchowej, którą promuje projekt, przyczynia się do ograniczenia niskiej emisji, a w konsekwencji do ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

 

 

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja