Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Rewitalizacja w Jedlinie-Zdroju zbliża się do końca.

Opublikowano: 22.08.2018

Prowadzony w Jedlinie-Zdroju projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój” na którego dofinansowanie Gmina Jedlina-Zdrój podpisała umowę z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej zbliża się do końca. Projekt podzielony jest na dwie części. Część pierwsza to „Przebudowa i modernizacja przestrzeni i zieleni miejskiej”, a część druga nosi nazwę „Przebudowa i modernizacja budynków”. Część zawartych w projekcie zadań została już wykonana, a część jest w trakcie realizacji.

Celem tego projektu o wartości blisko 3 milionów złotych jest rewitalizacja centrum Jedliny-Zdroju poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie zdegradowanych budynków i nadanie im nowych funkcji, a także wzrost poziomu usług ogólnomiejskich. Osiągnięciu tego celu służyć ma uporządkowanie przestrzeni miejskiej, budowa i przebudowa miejsc postojowych, ścieżek terenowych, uporządkowanie zieleni, nowe nasadzenia, modernizacja Al. Niepodległości, remont i przebudowa budynków byłej rozlewni wód mineralnych i piwa na budynek socjalno-gospodarczy i gospodarczo-magazynowy, adaptacja pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Sienkiewicza 1 na kiosk informacji turystycznej oraz dostosowanie wejścia do budynku Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Wśród zawartych w projekcie zadań znalazły się między innymi: zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Sienkiewicza-Lipowa, zagospodarowanie terenu wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Lipowej, zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy Domu Zdrojowym, budowa chodnika łączącego parking przy ul. Lipowej z parkingiem przy Domu Zdrojowym, budowa parkingu i schodów przy pl. Zdrojowym 6, modernizacja Al. Niepodległości, zagospodarowanie poboczy wzdłuż ulicy Sienkiewicza, utwardzenie ścieżki od Słonecznej Promenady do parku linowego, remont i przebudowa budynków byłej rozlewni wód mineralnych i piwa na budynek socjalno-gospodarczy i gospodarczo-magazynowy, adaptacja pawilonu handlowo-usługowego na kiosk informacji turystycznej i dostosowanie wejścia do budynku Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja