Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Dopłaty do ogrzewania niskoemisyjnego.

Opublikowano: 11.09.2018

Ruszył Lokalny Program Osłonowy w Gminie Jedlina-Zdrój, wspierający mieszkańców w ponoszonych kosztach użytkowania ogrzewania niskoemisyjnego.

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Leszka Orpla, 5 września br. Rada Miasta w Jedlinie-Zdroju przyjęła uchwałę w sprawie dopłat dla mieszkańców, związanych z wydatkami za użytkowanie systemu ogrzewania niskoemisyjnego w okresie grzewczym 2018/2019. Według uchwały, niskoemisyjny system ogrzewania to ogrzewanie gazowe przewodowe bądź elektryczne, okres grzewczy to 6 m-cy uznane od października do marca. Od 20 września b.r wydawane będą wnioski o wsparcie, a ich przyjmowanie rozpocznie się od 1 października i potrwa do końca miesiąca. Realizacja programu powierzona została Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, który udzielać będzie wszelkich wyjaśnień i wskazówek osobom zainteresowanym.
 
Warunkiem koniecznym do skorzystania z Programu jest:
 
-posiadanie wyłączne ogrzewania niskoemisyjnego (oświadczenie),
-posiadanie tytułu prawnego i stałe zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym na terenie gminy (akt notarialny, umowa najmu itp.)
-posiadanie umowy lub innego dokumentu potwierdzającego zobowiązanie do regulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej
-spełnienie kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia finansowego (zaświadczenie o dochodach)
(kopie w/w dokumentów należy dołączyć do wniosku)
 
Wysokość dopłaty do ogrzewania niskoemisyjnego uzależniona będzie od dochodu osoby lub rodziny i powierzchni mieszkania. Dochód osób samotnie gospodarujących nie może przekroczyć 2804,00 zł netto miesięcznie, a w przypadku osoby w rodzinie – 2112,00 zł netto miesięcznie na osobę. Kwoty dofinansowania wzrastają wraz z malejącym dochodem. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść nawet 600 zł.
 
Aby skorzystać z programu zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, pobierz i wypełnij wniosek. Zadbaj, aby do wniosku dołączyć wszelkie wymagane dokumenty. Kompletny wniosek należy złożyć w siedzibie Ośrodka pokój nr 1. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się  od 1 października, a zakończy 31 października b.r. Do 30 listopada wydana zostanie decyzja administracyjna, którą należy odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej. Pierwsze wypłaty dofinansowania nastąpią w terminie do 30 stycznia 2019 r. po przedłożeniu kopii rachunku/faktury potwierdzającej poniesienie opłat za dostawę energii cieplnej w m-cach X-XII 2018 r. Kolejna wypłata - w terminie do 30 kwietnia za okres I-III 2019 r po przedłożeniu dowodów zapłaty. Zachęcamy do skorzystania z przygotowanego wsparcia oraz do zapoznania się programem. Program umieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta, a o szczegóły programu dopytać można w Ośrodku Pomocy Społecznej: codziennie w godz. od 7:30 do 15:30. Osoby niesamodzielne (starsze, niepełnosprawne) mogą zadeklarować chęć uczestnictwa w programie telefonicznie pod nr tel.74 8455 356, a wniosek zostanie dostarczony przez pracownika socjalnego i odebrany po jego wypełnieniu.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja