Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Rewitalizacja w Jedlinie-Zdroju jest już na ukończeniu.

Opublikowano: 07.12.2018

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój”, którego wartość wyniosła blisko 3 miliony złotych, jest już na ukończeniu. Większość zadań została zrealizowana.

Projekt został podzielony na dwie części. Część pierwsza:  „Przebudowa i modernizacja przestrzeni i zieleni miejskiej” już się zakończyła. W chwili obecnej trwają ostatnie prace związane z drugą częścią projektu: „Przebudowa i modernizacja budynków”. Warto zaznaczyć, że Gmina Jedlina-Zdrój na realizację tego projektu otrzymała dofinansowanie w ramach umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Głównym celem tego projektu była rewitalizacja centrum Jedliny-Zdroju: poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, poprawa dostępności do obiektów publicznych dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie zdegradowanych budynków i nadanie im nowych funkcji, a także wzrost poziomu usług ogólnomiejskich. W ramach projektu uporządkowana została przestrzeń miejska, powstały nowe miejsca parkingowe, nowe ścieżki terenowe, pojawiły się nowe nasadzenia, Al. Niepodległości została zmodernizowana, wejście do budynku Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju zostało przebudowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a pawilon handlowo-usługowy przy ulicy Sienkiewicza 1 przeszedł gruntowy remont i będzie się w nim mieścił punkt informacji turystycznej.
 
Obecnie trwają jeszcze pracę związane z remontem budynku byłej rozlewni wód mineralnych i piwa - po zakończeniu prac będzie to budynek socjalno-gospodarczy i gospodarczo-magazynowy. Warto również wspomnieć o zagospodarowaniu terenu u zbiegu ulic Sienkiewicza i Lipowej, zagospodarowaniu terenu wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Lipowej, zagospodarowaniu terenu wraz z budową parkingu przy Domu Zdrojowym, budowie chodnika łączącego parking przy ul. Lipowej z parkingiem przy Domu Zdrojowym, budowie parkingu i schodów przy pl. Zdrojowym 6, zagospodarowaniu poboczy wzdłuż ulicy Sienkiewicza oraz utwardzeniu ścieżki i budowie schodów od Słonecznej Promenady do Parku Linowego. 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja