Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Aktualności

Czystsza Jedlina.

Opublikowano: 04.01.2019

Dobiega końca realizacja I etapu projektu dotyczącego wymiany pieców węglowych na ekologiczne pn. „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego.

W wyniku przeprowadzonych naborów wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na wymianę pieców węglowych na ekologiczne, podpisanych zostało 75 umów z mieszkańcami na udzielenie dotacji. Łącznie zlikwidowanych zostało 84 pieców indywidualnych zasilanych węglem i drewnem, w których w ciągu roku spalanych było ok. 250 ton paliwa stałego.
 
Piece zastąpione zostały kotłami gazowymi oraz piecami elektrycznymi. Osiągnięta została redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery w następujących ilościach: pył PM 10 – 1,351 Mg, Pył PM 2,5 – 1,206 Mg, CO2 – 231,888 Mg, Benzo(a)piren – 1,625 kg,   SO2 – 5,412 Mg, NO2 – 0,594 Mg. Udzielane mieszkańcom dofinansowanie mogło wynieść maksymalnie 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7.000 zł. Rozliczenie przedłożyło 73 mieszkańców. W 70 nieruchomościach zainstalowano piece gazowe, a w 3 ogrzewanie elektryczne. Łącznie udzielono dotacji na kwotę ponad 457 tys. zł.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja