Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Aktualności

Powstanie kolejny punkt widokowy w Jedlinie-Zdroju.

Opublikowano: 14.01.2019

W naszym mieście powstanie kolejny, ciekawy punkt widokowy. Będzie zlokalizowany na wieży remontowanego kościoła przy ulicy Jana Pawła II. W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Leszkiem Orplem a Ks. Prałatem Ryszardem Urygą – proboszczem parafii pw. Trójcy Świętej w Jedlinie-Zdroju miasto może dysponować wieżą, a co za tym idzie może utworzyć na niej punkt widokowy.

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 
 
Na remont wieży i utworzenie punktu widokowego Gmina Jedlina-Zdrój, po wygranym konkursie, otrzymała dofinansowanie w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na realizację operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tytuł operacji brzmi: „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój – udostępnienie w celach turystycznych”. Jej celem jest wsparcie obiektu zabytkowego i wykorzystanie go do promowania regionu i wydarzeń kulturalnych. Efektem realizacji operacji będzie odnowienie i poprawa stanu zabytkowego obiektu, służącemu zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Całkowity koszt zadania to 615 163,57 złotych, natomiast kwota dofinansowania wyniosła 391 428,00  złotych.
 
Przedmiotem operacji jest wieża kościelna, empory oraz chór. Dotychczas te części zabytkowego kościoła nie były użytkowane ze względu na zły stan techniczny. Po odbudowie powierzchnia tych elementów w całości uzyska nowe przeznaczenie i będzie służyła celom edukacyjnym, kulturalnym i promocyjnym regionu, poprzez organizację wernisaży, wystaw i koncertów. Z wieży kościoła będzie można podziwiać panoramę Jedliny-Zdroju oraz jej okolic, co niewątpliwie będzie stanowiło atrakcję turystyczną. Zakończenie prac przewidywane jest do 30 sierpnia br.
 

 

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja