Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Aktualności

SZANOWNI UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY JEDLINA-ZDRÓJ ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z BONIFIKATY

Opublikowano: 18.01.2019

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Każdy właściciel takiej nieruchomości uzyska z urzędu, nie później niż do 31 grudnia 2019 r. zaświadczenie informujące o wysokości rocznej opłaty przekształceniowej, którą zobowiązany będzie wnosić przez kolejne 20 lat, a która zastępuje dotychczasową opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów.

Właściciel, który po otrzymaniu zaświadczenia zdecyduje się na jednorazową zapłatę opłaty może w roku 2019 skorzystać nawet z 60% bonifikaty. Bonifikata w każdym kolejnym roku będzie ulegać zmniejszeniu o 10%

Zachęcamy do skorzystania z maksymalnej bonifikaty w 2019 roku:

Krok 1 Poczekaj na doręczenie z Urzędu zaświadczenia o wysokości opłaty przekształceniowej

Krok 2 Zgłoś na pismie w Urzędzie zamiar dokonania opłaty przekształceniowej jednorazowo

Krok 3 W ciągu 14 dni poinformujemy Cię o wysokości opłaty jednorazowej

Krok 4 Wnieś opłatę jednorazową zgodnie z otrzymaną informacją

Krok 5 W ciągu 30 dni od zapłaty jednorazowej zostanie wydane zaświadczenie, które należy złożyć w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 74 8510963

 

* opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku

* jeżeli do dnia wydania zaświadczenia wniesiono opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów za 2019 rok na dotychczasowych zasadach, prosimy o wypełnienie dołączonego druku formularza o przeksięgowaniu nadpłaty na poczet opłaty przekształceniowej i złożenie w urzędzie.

* informacja nie dotyczy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja