Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Aktualności

Wykonawca punktu widokowego wyłoniony.

Opublikowano: 11.02.2019

W naszym mieście powstanie kolejny ciekawy punkt widokowy. Będzie zlokalizowany na wieży kościoła przy ulicy Jana Pawła II. Prace prowadzić będzie firma BUDMAX Aleksander i Roland Banaś Sp. z o. o. Sp. Komandytowa z Boguszowa-Gorc. W dniu jutrzejszym nastąpi podpisanie umowy i przekazanie placu budowy, natomiast prace mają zostać zakończone do 30 sierpnia br.

Remont kościelnej wieży i zlokalizowanie na niej punktu widokowego jest możliwe dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego i dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Burmistrzem Leszkiem Orplem a Ks. Prałatem Ryszardem Urygą – proboszczem parafii pw. Trójcy Świętej w Jedlinie-Zdroju, na mocy którego miasto może dysponować wieżą, a co za tym idzie może utworzyć na niej punkt widokowy.
 
Projekt zakłada remont kościelnej wieży, empor i chóru, czyli elementów, które nie były do tej pory użytkowane ze względu na zły stan techniczny. Zadanie pod nazwą „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój – udostępnienie w celach turystycznych” otrzymało dofinansowanie w wysokości 391 428,00  złotych, natomiast całkowita wartość zadania to kwota 718 521,49 złotych.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja