Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Aktualności

W Urzędzie Miasta rozmawiano o promocji i rozwoju turystyki.

Opublikowano: 04.03.2019

W miniony piątek w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój odbyło się spotkanie Burmistrza Leszka Orpla z właścicielami obiektów bazy noclegowo-gastronomicznej.

Głównym tematem spotkania było przedstawienie kalendarza imprez na rok bieżący, a także omówienie działań Gminy związanych z promocją i rozwojem turystyki. Burmistrz Leszek Orpel poinformował o przynależności Gminy do Stowarzyszeń, które zajmują się szeroko pojętą turystyką, w szczególności do Lokalnej Organizacji Turystycznej, w ramach której Gmina Jedlina-Zdrój bierze udział w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych. Podmioty zrzeszone w Lokalnej Organizacji Turystycznej wydają wspólne materiały promocyjne, co miesiąc opracowują i wydają wspólny kalendarz imprez, który wywieszany na tablicach ogłoszeń w poszczególnych Gminach. Gmina Jedlina-Zdrój reklamuje się także na tablicach LED w Wałbrzychu, we Wrocławiu i w Długołęce. Na ledowych tablicach oprócz filmów promujących Gminę zamieszczane są też plakaty promujące bieżące imprezy i wydarzenia kulturalne.
 
Burmistrz Leszek Orpel przedstawił aplikację „Turystyczna Jedlina”, zawierającą szczegółowy opis tras turystycznych i najważniejszych punktów, które każdy turysta powinien odwiedzić. Wśród tras zgromadzonych w aplikacji znalazły się: Historyczna, Active, Borowa-Jałowiec, Active Pałac, Widokowa, Uzdrowiskowa i Rekreacyjna. Podczas spotkania Burmistrz przedstawił nowe działania promocyjne, wspomniał o przygotowywanej mapie turystycznej, która powinna ukazać się przed rozpoczęciem sezonu turystycznego, budowie ścieżki rowerowej od ul. Kamienieckiej do ul. Włościańskiej, remoncie wieży kościoła przy ul. Jana Pawła II, która będzie pełniła rolę punktu widokowego oraz o Punkcie Informacji Turystycznej, który zostanie uruchomiony przy ulicy Sienkiewicza.
 
Burmistrz Miasta przedstawił informacje dotyczące nowości i zmian w kalendarzu imprez na rok bieżący. Cieszący się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, turystów, kuracjuszy i przybywających do naszego miasta gości Dolnośląski Festiwal Zupy odbędzie się 1 maja w zmienionej formule. Pojawi się też nowa, ciekawa, trzydniowa impreza, obejmująca koncerty, wystawy i spotkania autorskie: „Strefa Sztuki”, przygotowana przez Jana Tomasza Adamusa, pochodzącego z Jedliny-Zdroju, a obecnie zamieszkałego w Krakowie dyrygenta, organisty, klawesynisty, kreatora kultury. Podczas spotkania Burmistrz zwrócił się z prośbą do właścicieli prowadzących obiekty noclegowo-gastronomiczne o poinformowanie gości i pobieranie od nich opłaty uzdrowiskowej.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja