Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Aktualności

Projekt wymiany pieców na ukończeniu.

Opublikowano: 27.03.2019

Dobiega końca realizacja II etapu projektu dotyczącego wymiany pieców węglowych na ekologiczne pn. „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców – etap II” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego.

W ramach projektu  łącznie zlikwidowane zostały 53 piece indywidualne zasilane węglem i drewnem, w których w ciągu roku spalanych było ok. 158 ton paliwa stałego. Piece zastąpione zostały kotłami gazowymi oraz piecami elektrycznymi. Osiągnięta została redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery w następujących ilościach: pył PM 10 – 0,853 Mg, Pył PM 2,5 – 0,762 Mg, CO2 – 150,146 Mg, Benzo(a)piren – 1,026 kg,   SO2 – 3,417 Mg, NO2 – 0,379 Mg. Udzielane mieszkańcom dofinansowanie mogło wynieść maksymalnie 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7.000 zł. Rozliczenie przedłożyło 44 mieszkańców. W 40 nieruchomościach zainstalowano piece gazowe, a w 4 ogrzewanie elektryczne. Łącznie udzielono dotacji na kwotę ponad 273 tys. zł.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja