Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina-Zdrój.

Opublikowano: 05.04.2019

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego projekt Gminy Jedlina-Zdrój noszący nazwę „Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina-Zdrój” został wybrany do dofinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Stosowna umowa pomiędzy Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, reprezentowaną przez Zastępcę Dyrektora - Ryszarda Kalecińskiego a Beneficjentem, czyli Gminą Jedlina-Zdrój, reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza - Romualda Wysockiego została dzisiaj podpisana. Zgodnie z zwartą umową łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 2.585.058,10 zł. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej przyznała na ten projekt dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 2.197.299,38 zł , co stanowi 85 procent wydatków kwalifikowalnych. W zakresie wydatków kwalifikowalnych Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 387.758,72 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 2.894.672,03 zł. 
 
Efektem realizacji projektu będzie budowa Centrum Socjalnego, natomiast głównym celem projektu jest poprawa dostępności usług ukierunkowanych na osoby starsze oraz zagrożone wykluczeniem społecznym pozwalających na ich aktywizację społeczną, a w przypadku osób w wieku produkcyjnym - również aktywizację zawodową.
 
Na wykonanie prac ogłoszony został przetarg. Wpłynęło siedem ofert. Obecnie trwa proces wyłaniania wykonawcy. Zakończenie projektu przewidziane jest do 21 sierpnia 2020 roku. W nowych przestrzeniach znajdą się między innymi pomieszczenia biurowo-gabinetowe, doradczo-terapeutyczne, pomieszczenia do zajęć grupowych, pomieszczenia sanitarne, sale wykładowo-szkoleniowe, kuchnia, jadalnia, pomieszczenia do zajęć sportowo-rekreacyjnych, rehabilitacyjno-ruchowych, sala wypoczynkowa i pomieszczenia magazynowe. Przy budynku ma się również pojawić winda zewnętrzna.
 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja