Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Aktualności

Ostatnie dni naboru!!!

Opublikowano: 07.05.2019

Zapraszamy do składania wniosków w ramach programu Active Senior Teleopieka - Bransoletka Życia.

Gmina Jedlina-Zdrój wdraża program Teleopieki dla swoich mieszkańców. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania są:
 
- zamieszkiwanie na terenie gminy Jedlina-Zdrój
- ukończony 65 rok życia
- dochód nie przekraczający kwoty 80% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa GUS. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 17 kwietnia 2019r. wartość ta wynosi: 4131,62 zł brutto (2.945 netto).
 
Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby starsze, samotnie zamieszkałe, borykające się z problemami zdrowotnymi, nie mające bliskiego sąsiedztwa.
 
Wnioski o tę formę pomocy można składać do 15 maja b.r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Poznańska 8. Osoby które posiadają ograniczenia ruchowe i nie mogą osobiście przybyć do Ośrodka mogą zgłaszać chęć uczestnictwa telefonicznie pod nr telefonów: 74 8455 356 lub 74 88 05 333. Wnioski i niezbędne dokumenty dostarczy w miejsce zamieszkania pracownik socjalny.
 
Oceny merytorycznej wniosków i kwalifikacji do Programu dokonywać będzie komisja powołana przez Kierownika Ośrodka, zgodnie z wytycznymi określonymi w Zarządzeniu Burmistrza Miasta.
 
Osoby, które zostaną zakwalifikowane do programu będą niezwłocznie o tym poinformowane telefonicznie lub osobiście przez pracowników socjalnych. Od decyzji komisji każdej osobie przysługuje prawo złożenia zażalenia do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Każda osoba, która będzie zainteresowana urządzeniem – Bransoletką Życia,  a nie zakwalifikuje się do programu, może skorzystać z oferty komercyjnego zakupu. Niezbędne informacje dotyczące zakupu udzieli również Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja