Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Aktualności

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie na wymianę kotłów.

Opublikowano: 30.05.2019

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne.

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie do 14 czerwca 2019 r.

Wniosek musi zostać złożony na obowiązującym formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami.

Formularze wniosków o dotację oraz dokumentów niezbędnych do rozliczenia można pobrać
w następujący sposób:

  • za pośrednictwem strony internetowej jedlinazdroj.eu  
  • osobiście w siedzibie Urzędu (Biuro Obsługi Klienta)       

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski (tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku).

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Wnioski złożone po okresie naboru nie będą rozpatrywane.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych,
które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu krajowego „Czyste Powietrze”

Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana ogrzewania węglowego na:

- kotły opalane gazem

- kotły opalane olejem opałowym

- piece elektryczne

- pompy ciepła

 Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5.000 zł. Ostateczna wysokość dotacji będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków. Dotacja nie może pokrywać wydatków sfinansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2019 r. a kończy w dniu
30 września 2020 r.

Warunki składania wniosków:

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, w godz. pracy Urzędu (tel. 748455215 wewn. 29). 

Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Wysokość przyznanej dotacji uzależniona jest od udzielenia Gminie Jedlina-Zdrój pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

Wniosek, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.20 KB]

 

Wzór rozliczenia, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.99 KB]

 

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja