Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Aktualności

Ruszają kolejne inwestycje drogowe.

Opublikowano: 18.06.2019

W naszym mieście rozpoczyna się przebudowa dwóch dróg: Pokrzywianki i Północnej. W obu przypadkach prace mają się zakończyć do 30 września br.

Roboty budowlane na ulicy Pokrzywianka prowadzone są w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kamieńsk droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Prace prowadzi firma Roboty Ziemne i Budowlane Tomasz Serafiński z Ludwikowic Kłodzkich. Zakres prac obejmuje wykonanie stabilizacji podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, budowę nawierzchni z kamienia granitowego nieregularnego na długości 436 mb wraz z odwodnieniem wykonanym z koryt betonowych na długości 175 m. Wartość robót to kwota 339.986,98 złotych brutto.
 
Przebudowa ulicy Północnej prowadzona jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju – Przebudowa drogi gminnej ul. Północnej w Jedlinie-Zdroju". Prace prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe VICBUD Sp. z o.o. z Czarnego Boru. Roboty drogowe obejmują wykonanie podbudowy betonowej o gr. 15 cm i podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm w ilości 150 m2, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 80 mm typ 20 na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 150,0 m2, ułożenie krawężnika betonowego o dł. 70,0 m oraz budowę ścieku z prefabrykatów betonowych o dł. 37 m. Wartość tych robót to kwota 58.577,72 złotych brutto.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja