Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Aktualności

Indywidualne konto bankowe do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowano: 29.01.2020

Szanowni Państwo, W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina ma obowiązek gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Mając powyższe na uwadze przypominam o obowiązku wnoszenia opłat na indywidualny rachunek bankowy, wskazany w zawiadomieniu o wysokości opłat.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod nr tel. Urząd Miasta 748455215 wew. 19

Burmistrz Jedliny-Zdrój
Leszek Orpel

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja