Indywidualne konto bankowe do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Jedlina Zdrój
Jesteś na: Aktualności Indywidualne konto bankowe do opłaty...

Aktualności

Indywidualne konto bankowe do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Indywidualne konto bankowe do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

opublikowano: 29.01.2020 Szanowni Państwo, W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina ma obowiązek gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Mając powyższe na uwadze przypominam o obowiązku wnoszenia opłat na indywidualny rachunek bankowy, wskazany w zawiadomieniu o wysokości opłat.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod nr tel. Urząd Miasta 748455215 wew. 19

Burmistrz Jedliny-Zdrój
Leszek Orpel

Powrót
Oferta Inwestycyjna
Galeria
Kalendarz imprez