Jesteś na: Aktualności Wymiana ogrzewania

Aktualności

Wymiana ogrzewania

Wymiana ogrzewania

opublikowano: 04.03.2020 W dn. 17.02.2020 r. Gmina Jedlina-Zdrój podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców”.

 

Projekt przewiduje wymianę ogrzewania w 37 lokalach gminnych. Głównym celem projektu jest likwidacja pieców węglowych i wprowadzenie gazu jako paliwa podstawowego co wyeliminuje emisję szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery, a także wprowadzenie systemu regulacji z zaworami termostatycznymi na kaloryferach co pozwoli na racjonalne wykorzystanie wytwarzanego ciepła. Bezpośrednimi efektami osiągniętymi poprzez realizację przedmiotowego projektu będą: roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 99,52 tony równoważnika CO2/ROK, roczny spadek emisji PM 10 o 0,95 tony, roczny spadek emisji PM 2,5 o 0.79 tony oraz podniesienie komfortu użytkowania obiektów. Całkowita wartość projektu na dzień podpisania w/w umowy wynosi 1 029 068,62 zł, natomiast wkład Funduszy Europejskich to 868 496,95 zł. Planuje się zakończyć projekt w listopadzie 2020 r.

Powrót
Oferta Inwestycyjna
Galeria
Kalendarz imprez