Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Aktualności

Centrum Informacji i planowania kariery zawodowej nowym partnerem Ośrodka

Opublikowano: 04.03.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju zainicjował współpracę z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie prowadzenia usług doradczych wykonywanych przez psychologów i doradców zawodowych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu.

Podpisane przez Kierownika Ośrodka Panią Joannę Fornalską i Wicedyrektora DWUP Pana Bartosza Koteckiego porozumienie o współpracy zainaugurowało pierwsze spotkanie grupowe nieaktywnych zawodowo mieszkańców naszej gminy z psychologiem w dniu 3 marca b.r. Działania będą miały charakter wspierający, doradczy wobec wszystkich osób niepracujących (nie tylko tych zarejestrowanych w PUP), będących w wieku aktywności zawodowej wobec których nie zachodzą okoliczności całkowitej niezdolności do pracy na mocy odrębnych orzeczeń. Z fachowej pomocy mogą również skorzystać osoby młode, po zakończonym kształceniu, rozpoczynające swoją ścieżkę zawodową. Doradca zawodowy ukierunkuje i zaplanuje wspólnie z uczestnikiem ścieżkę kariery zawodowej. Osoby chętne na spotkania prosimy kontakt ze specjalistą reintegracji w OPS Jedlina-Zdrój – Panem Przemysławem Chmurskim.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja