Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Dla mieszkańca

Projekt ograniczający niską emisję w Jedlinie-Zdroju

Projekt ograniczający niską emisję w Jedlinie-Zdroju

Opublikowano: 05.06.2018

W Jedlinie-Zdroju za kwotę 1 900 000,00 złotych zrealizowany został projekt noszący tytuł: "Ograniczenie niskiej emisji w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój". Projekt obejmował trzy zadania. Zadanie nr 1: Budowa 1 węzła przesiadkowego, 1 obiektu "parkuj i jedź" i 3 obiektów „bike & ride” w Jedlinie-Zdroju. Zadanie nr 2: Budowa trasy pieszo-rowerowej od ul. Zakopiańskiej do ulicy Chrobrego w Jedlinie-Zdroju. Zadanie nr 3: Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Gminie Jedlina-Zdrój.

Zadanie nr 1 obejmowało między innymi budowę zatoki autobusowej, przebudowę chodników, wymianę wiat przystankowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, budowę miejsc postojowych dla samochodów i rowerów, wymianę nawierzchni. Prace prowadzone były w rejonie Placu Zwycięstwa, Kamieńska i Jedlinki. Zadanie nr 2 polegało między innymi na stworzeniu ścieżki pieszo-rowerowej nad rzeką Jedlinką wraz z boiskami do gry w bule, kładek łączących łączące bulwar z kompleksem sportowo-rekreacyjnym, skateparku, budowie kontenerowego centrum informacji turystycznej z zapleczem sanitarnym i zadaszeniu części trybun. Zadanie nr 3 obejmowało wymianę zużytych słupów i opraw oświetleniowych na nowoczesne, energooszczędne punkty oświetleniowe i wykonanie nowego oświetlenia parkowego i drogowego.

Projekt ograniczający niską emisję otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 600 000,00 złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja