Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Dla mieszkańca

Ekoświadomość.

Ekoświadomość.

Opublikowano: 26.06.2018

Jak ważna jest ekologia, dbałość o środowisko, ograniczenie niskiej emisji, redukcja zanieczyszczeń, termomodernizacja i właściwa segregacja odpadów wie chyba każdy. W ten nurt znakomicie wpisuje się też prowadzony w Jedlinie-Zdroju program wymiany pieców węglowych, a dzięki podpisanej przez Burmistrza Leszka Orpla umowie i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu projekt wymiany pieców będzie kontynuowany.

W 2017 roku Rada Miasta Jedlina-Zdrój jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielania dotacji osobom, które zdecydują się na wymianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne: gazowe, elektryczne, olejowe i pompy ciepła. Jest to jednorazowa dotacja w wysokości 50 procent wartości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 7 tys. zł. Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych wraz z niezbędną armaturą, przy jednoczesnej, trwałej likwidacji ogrzewania węglowego. Dotacja obejmuje właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Jedlina-Zdrój, a także przedsiębiorców, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej mieści się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Pierwszym projektem, realizowanym na podstawie Umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, rozpoczętym w 2017 roku objętych zostało 75 nieruchomości. Do chwili obecnej zrealizowane i rozliczone zostały 33 nieruchomości. W 2018 roku złożony został wniosek o dotację na drugi Etap programu, którym objętych zostało 48 nieruchomości.

Warto również przyjrzeć się temu jak wygląda w naszym mieście kwestia segregacji odpadów. Zaledwie 5 procent właścicieli nieruchomości zadeklarowało nieselektywne zbieranie odpadów. Odpady są prawidłowo segregowane dzięki wprowadzonemu od początku systemu segregacji odpadów na nieruchomości. Każda nieruchomość została wyposażona w komplet pojemników do segregacji odpadów. Obecnie stawka za odbiór odpadów wynosi 14 zł od osoby zamieszkałej w przypadku segregacji odpadów oraz 26 zł od osoby zamieszkałej w przypadku zbiórki nieselektywnej. Nielegalne wysypiska śmieci bardzo rzadko się pojawiają i są niezwłocznie usuwane przez miejskie służby porządkowe.

W Jedlinie-Zdroju przy ulicy Kłodzkiej 29D znajduje się PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK jest otwarty od godziny 10.00 do godziny 16.00 w dni robocze i od godziny 10.00 do godziny 14.00 w soboty. Każdy mieszkaniec naszego miasta może bezpłatnie dostarczyć do PSZOKU wszelkiego rodzaju odpady: papier, tekturę, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania szklane, opakowania wielomateriałowe, metale, plastiki, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po chemikaliach, meble, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, odpady rozbiórkowe i odpady zielone.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja