Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Walka o Uzdrowisko trwa

Opublikowano: 16.12.2020

Szanowni Mieszkańcy, Od kilkunastu dni próbujemy wnioskować o podjęcie rozmów związanych z zaistniałą sytuacją w jedlińskiej części Spółki Uzdrowisko Szczawno – Jedlina, a w szczególności kwestii dotyczącej rzekomej dzierżawy Domu Zdrojowego oraz likwidacji leczniczych i uzdrowiskowych funkcji tego obiektu.

Dlatego też Radni Rady Miasta Jedliny – Zdroju  po posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej  zwrócili się  do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego o powrót do rozmów z Samorządem Gminy, w temacie przyszłości oraz kierunków rozwoju i zagospodarowania jedlińskiej części przedsiębiorstwa uzdrowiskowego, tj. obiektów i terenów uzdrowiskowych znajdujących się w naszym mieście.

Obecnie podejmowane są działania z całkowitym pominięciem przedstawicieli władz gminy w Jedlinie-Zdroju, bez stosownej debaty, a ponadto wbrew wcześniejszym ustaleniom i zobowiązaniom zarówno ze strony Spółki jak i przedstawicieli Województwa Dolnośląskiego.

Zdaniem radnych Rady Miasta Jedlina - Zdrój rozpoczęte działania organów spółki są sprzeczne z wieloma dokumentami strategicznymi, m.in.: ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, Strategią Województwa Dolnośląskiego, Strategią Rządu RP, a przede wszystkim z przyjętą w listopadzie 2011 roku strategią rozwoju Jedliny-Zdroju.

Dodać należy, że Strategia rozwoju Gminy jest długofalowym planem działania samorządu lokalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju, w którym określa się misję, wizję rozwoju, cele strategiczne, zadania szczegółowe oraz sposób ich realizacji. W wyniku prac nad Strategią za sektor wiodący na terenie naszej Gminy uznano uzdrowiskowy i turystyczno – wypoczynkowy charakter miasta. Natomiast pozostałe obszary działania gminy mają spełniać funkcje uzupełniające, służące m.in. rozwojowi sektora wiodącego czyli uzdrowiskowego.

 

Dlatego też widząc działania prowadzone przez uzdrowisko Szczawno – Jedlina S.A. Rada Miasta podjęła uchwały w sprawie:

Ikona pdf1. apelu dot. wyrażenia sprzeciwu wobec działań prowadzonych przez Uzdrowisko „Szczawno – Jedlina” Spółka Akcyjna w gminie Jedlina-Zdrój,, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.33 MB]

Ikona pdf2.deklaracji poparcia planów przejęcia przez Gminę Jedlina – Zdrój jedlińskiej części przedsiębiorstwa uzdrowiskowego od Uzdrowiska Szczawno – Jedlina S.A., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [177.79 KB]

 

Informujemy, że w dniu wczorajszym Burmistrz Miasta otrzymał pismo od Marszałka Województwa Dolnośląskiego wyrażającą wolę porozumienia w sprawie przekazania Miastu jedlińskiej części Spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina.

Red. K. Szemiel

 

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja