Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Program Czyste Powietrze

Opublikowano: 05.07.2024

W domach ogrzewanych za pomocą „kopciucha” – przestarzałego urządzenia grzewczego na węgiel lub drewno można wnioskować o wsparcie do wymiany ogrzewania na proekologiczne, spełniające wymogi programu oraz o dotację do termomodernizacji budynku (docieplenie domu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). Program, oprócz wymiany kotłów urządzeń grzewczych obejmuje również kompleksową modernizację kotłowni, systemu CWU, montaż rekuperacji, paneli słonecznych i fotowoltaiki.

Dla kogo jest program?

Część I: dla beneficjentów chcących skorzystać z podstawowego poziomu dofinansowania

Osoby fizyczne, których dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000 zł, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą (maksymalnie dwa lokale).

W przypadku, gdy beneficjent uzyskuje dochody z różnych źródeł, należy je zsumować, przy czym suma tych dochodów nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Dofinansowanie w formie

 1. dotacji,
 2. dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Część II: dla beneficjentów chcących skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania

Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (maksymalnie dwa lokale).
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

o 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

o 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekraczać czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie w formie

 1. dotacji,
 2. dotacji z prefinansowaniem,
 3.  dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego,

Część III: dla beneficjentów chcących skorzystać z najwyższego poziomu dofinansowania

Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (maksymalnie dwa lokale).
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

o 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

o 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie w formie

 • dotacji,
 • dotacji z prefinansowaniem,

Trzy ścieżki składania wniosków

Wybierz najwygodniejszą dla siebie ścieżkę złożenia wniosku o dofinansowanie:

 1. na stronie gov.pl,
 2. w urzędzie,
 3. w wybranych bankach (do tej pory do współpracy z organizatorami programu przystąpiły banki – Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank BNP Pariba, Bank BPS, niektóre Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS oraz Santander Consumer Bank)

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Trzy ścieżki składania wniosków

Wybierz najwygodniejszą dla siebie ścieżkę złożenia wniosku o dofinansowanie:

 • na stronie gov.pl,
 • w urzędzie,
 • w wybranych bankach (do tej pory do współpracy z organizatorami programu przystąpiły banki – Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank BNP Pariba, Bank BPS, niektóre Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS oraz Santander Consumer Bank)

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Chętne osoby – zainteresowane możliwością skorzystania z Programu zapraszamy do działającego w naszej Gminie Punktu Konsultacyjnego „Czyste powietrze”.

Jesteśmy dostępni dla Państwa w budynku Urzędu Miasta przy ul. Poznańskiej 2 – wizyty osobiste po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Informacje można uzyskać pod numerem tel. 74 88 55 054 lub za pośrednictwem email

jedlinaczystepowietrze@jedlinazdroj.eu

 

Więcej informacji na stronach:

Kalkulator dotacji: http://kalkulatordotacji.czystepowietrze.gov.pl/ 

Kalkulator grubości izolacji https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ 

Doradztwo energetyczne https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ 

Lista urządzeń i materiałów (ZUM) https://lista-zum.ios.edu.pl/ 

Audytorzy energetyczni PEEE https://www.peee.gov.pl/pl 

Akademia Czystego Powietrza: https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/materialy-akademii-czystego-powietrza 

 

Broszura

Ulotka

Ulotka ścieżka bankowa

 

 

 

 

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja