Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Honorowy obywatel

HONOROWY OBYWATEL - LUCJA CHAUVET

Opublikowano: 19.05.2011

Obywatelka Francji, związana ze środowiskiem Polonii francuskiej

UCHWAŁA NR VII/31/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 19 maja 2011 r.
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jedlina-Zdrój.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Pani Lucji Chauvet Honorowe Obywatelstwo Mista Jedlina-Zdrój i tytuł: "Honorowy Obywatel Miasta Jedlina-Zdrój".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

„Trwam w wierze swoich ojców. Wierzę w człowieka”.

Stanisław Jerzy Lec

 

Pani Lucja Chauvet urodziła się w Osiu na Pomorzu 6 lipca 1941r w rodzinie Leona i Rozalii Kierzkowskich. Po wojnie wyjeżdża z rodzicami do Sopotu, tam mieszka i uczy się. Ojciec jako murarz pracuje przy odbudowie Gdańska a matka zajmuje się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. W 1960 roku po ukończeniu Technikum Ekonomicznego rozpoczyna pracę w Stoczni Gdańskiej, najpierw w bibliotece, później jako doradca techniczny w Klubie dla pracowników Stoczni.
Podczas wyjazdu pracowniczego do Moskwy poznała swojego męża, z którym wyjeżdża na południe Francji do miejscowości Ardache, gdzie jej mąż pracował jako nauczyciel. Jest matką czworga dzieci i babcią kilkorga wnuków. W Ardache pracowała w szkole średniej.
W 1985 roku razem z rodziną przeniosła się do Ales gdzie mieszka do chwili obecnej. W Ales mieście o tradycjach przemysłu węglowego spotkała wielu Polaków zamieszkujących te okolice. Tam też włączyła się w działalność Stowarzyszenia France – Polonge, przez kilka lat jako członek Stowarzyszenia. Obecnie już od dwóch lat pełni funkcję Prezydenta tej polsko – francuskiej organizacji.
Pani Lucja Chauvet w roku 2005 odwiedziła po raz pierwszy Jedlinę-Zdrój jako tłumacz grupy Francuzów przebywających z partnerską wizytą w Jaworzynie Śląskiej. Nasze miasto zauroczyło Panią Lucję tak bardzo, że już rok później była właścicielką domku przy ul. Piastowskiej a za jej pośrednictwem Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju i Stowarzyszenie France-Polonnge wyszło z inicjatywą nawiązania partnerskich kontaktów z miastem we Francji.
W styczniu 2006 r. Rada Miasta Jedlina-Zdrój podjęła uchwałę o partnerskiej współpracy ze społecznością miasta St. Etienne de Crosey. Zgodnie z intencjami wynikającymi z podjętej uchwały w czerwcu tego samego roku we Francji podpisano umowę o współpracy, która zakłada utrzymywanie ciągłych stosunków pomiędzy miastami, pomoc w wymianach i kontaktach między mieszkańcami oraz pomiędzy wspólnotami i stowarzyszeniami oraz grupami zawodowymi. Kontakty i współpraca międzynarodowa naszych miast zmierza do rozwijania wzajemnego zrozumienia poznawania kultury narodów i budowania braterstwa europejskiego.
Pani Lucja wraz z rodziną kilka razy do roku z nieukrywaną przyjemnością przyjeżdża do Jedliny-Zdroju prywatnie do swojej nieruchomości, gości w mieście także jako tłumacz oficjalnych wizyt partnerskich naszych miast. Dzięki zaangażowaniu, inicjatywie i pracy takich osób jak Pani Lucja Chauvet Jedlina –Zdrój jest promowana we Francji. Wzajemne kontakty mieszkańców miast partnerskich rozwijają się doskonale. Co roku odbywają się wizyty mieszkańców obu stron, poświęcone poznawaniu kultury, zwyczajów, zabytków i atrakcji turystycznych. Wymiana sprzyja promocji nie tylko naszego miasta ale całego regionu dolnośląskiego. Wiele osób ma możliwość uczestniczenia w spotkaniach stowarzyszeń regionalnych, sportowych i w różnych grupach kulturotwórczych. Nie bez znaczenia dla tych kontaktów jest znajomość języka francuskiego przez wielu mieszkańców Jedliny-Zdroju a także nieukrywany sentyment jedlinian urodzonych we Francji i przybyłych do Polski tuż po wojnie. Te fakty ułatwiają nie tylko oficjalne rozmowy na poziomie przedstawicielstw samorządowych ale przede wszystkim pomagają we wzajemnym poznawaniu się i nawiązywaniu indywidualnych przyjaźni między mieszkańcami naszych miast a byłym repatriantom z Francji pozwalają odwiedzać miejsca swoich urodzin i pierwszych lat młodości.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja